İletişim : 0212 234 44 02-03 - 0533 456 44 79

Türkiye Klinikleri Plastik Cerrahi Özel Dergisi

  

ÖZET
Amaç: Meme küçültme ameliyatları dünyada en fazla uygulanan plastik cerrahi girişimleri arasında yer almaktadır. Günümüze kadar meme küçültme için pek çok cerrahi yöntem tarif edilmiş 1 ancak meme küçültme ameliyatlarının sorunları hala tam olarak çözülememiştir. Bu yazıda meme küçültme ameliyatlarının genel özellikleri özetlenmiş, hem dünyada yaygın olarak uygulanan teknikler hem de bizim uyguladığımız modifiye santral pediküllü redüksiyon mammoplasti tekniği ve kendi sonuçlarımız incelenmiştir. Bizim çalışmamızda amaç, modifiye santral pediküllü redüksiyon mammoplastisinde meme başı kompleksini taşıyan pedikülün güvenilirliğini artırmak, meme başının duyusu, estetik görünüm ve uzun vadede meme formunun korunabilmesidir.
Gereç ve Yöntemler: Bu teknik yazar tarafından 25 seneden beri küçük modifikasyonlarla tüm meme redüksiyonplastisi ve mastopeksi ameliyatlarında kullanılmaktadır. O zamandan bugüne kadar 2000′ in üzerinde hasta ameliyat edilmiştir. Bunlardan 300 olgu 1989-1994 yılları arasında bir doktora tezi çalışması kapsamında prospektif kontrol edilerek araştırılmıştır. Bu vakalardan 86 tanesi redüksiyonsuz mastopeksi, 214 tanesi meme redüksiyonudur. Hastaların ortalama yaşı 44,5 (en genci 17 yaşında, en yaşlısı 78 yaşında). Ortalama takip 2 yıl 8 aydır (minimum 4 ay, maksimum 4,5 yıl).
Bulgular: Bu teknikte, derinin oluşturduğu kılıf memenin şeklini belirlemez. Memenin şekli periferik rezeksiyon sonrası santral glandın şekillendirilmesi ve deepitelize edilmiş dermis flebinin sutyen şeklinde santral glandı sarması ile oluşur. Sonuç:Sonuç olarak modifiye santral pediküllü redüksiyon mammoplasti tekniği günümüzde popüler diğer yöntemlere kıyasla daha çok deneyim gerektiren fakat avantaj olarak daha iyi projeksiyon, üst polde dolgunluk ve uzun vadede memenin az sarkması sonuçları ile yüz güldüren bir yöntemdir.

ABSTRACT
Objective: Reduction mammoplasty is among the most commonly performed plastic surgical operations throughout the world. Up to now, although a number of breast reduction techniques 1were described the problems of breast reduction operation are not yet eliminated. In this article, general features of the breast reduction operations were outlined and technical details of the central pedicle technique along with our own results were discussed In our study with the modified central pedicle reduction mammoplasty our aim is to increase the reliability of the flap, which carries the nipple areola complex, nipple sensation, esthetic results, and the longevity of the breast form.
Material and Methods: The author has been using this technique with small modifications since 25 years in all breast reduction and mastopexy operations. Since than over 2000 patient has been operated. During a doctoral thesis program from 1989 to 1994, 300 patients were in our research. From the study group 86 patients has gone through a mastopexy without reduction and 241 patients has been operated with reduction. The average age is 44,5 years old (the youngest 17 years old, the oldest 78 years old). The mean follow-up is 2 to 8 months (minimum 4 months, maximum 4,5 years).
Results: In this technique the skin envelope doesn’t determine the shape. The shape of the breast will be determined after the peripheric resection, which will allow the remodeling of the central gland and the stabilization of the central gland with the deepithelised dermis flap like a inner bra.
Conclusion: Hereby, breast reduction with modified central pedicle technique when compared to other currently popular methods the other mammoplasty techniques requires more experience but as well it has advantages such as better projection, long term upper pole fullness and the longevity of the breast shape.

Kaynak : http://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-modifiye-santral-pedikul-teknigi-ile-meme-reduksiyonu-72628.html

Follow by Email
Facebook
Google+
Twitter
YouTube
LinkedIn
INSTAGRAM